Különös közzétételi lista

 

A kormány 229/2012 (VIII. 28. kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az intézmény neve: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.

Telefon: 66/371-154

E-mail: szeghalmi.ovi@kitnet.hu

OM azonosító: 028112

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az óvodai beiratkozások idejéről és módjáról Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023 tavaszán dönt.

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde fenntartó által engedélyezett csoportok száma:17 csoport, 4 telephelyen történő elhelyezkedéssel.

1.Tündérkert óvoda: 5 csoport
2. Mesevarázs óvoda: 4 csoport
3. Szivárvány óvoda: 3 csoport
4. Lurkó Bölcsőde: 5 csoport

Az intézményben fizetendő térítési díj:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-jei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat Szeghalom Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni ügyfélfogadási időben.

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Hétfőtől – péntekig: 6:30 – 18:00 óráig
Nyári időszakban egy óvoda folyamatosan nyitva tart.

A nevelési év 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart.

2022 decemberében az ünnepek közötti időben Fenntartói jóváhagyással az intézmény zárva tart.
2023. június 19. – 2023. augusztus 18. közötti időszakban a Tündérkert Óvoda és a Mesevarázs Óvoda felváltva fog ügyeletet tartani.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

– Óvodanyitogató
– Egészségnap
– Benedek Elek születésnapja
– Őszi szüret
– Tökfaragás
– Márton-napi lampionos felvonulás
– Adventi alkotó délután
– Mikulás ünnepség
– Karácsonyi ünnepség
– Farsang
– Húsvét
– „Hozz egy növényt” virágültetés
– Költészet napja
– Gyermeknap

(További rendezvények, események megtekinthetőek az óvoda éves munkaterveiben. A változtatás jogát fenntartjuk!)

Az Intézmény dolgozóinak létszáma:

Óvodapedagógusok száma: 23 fő

Pedagógiai asszisztensek száma: 6 fő

Óvodatitkár: 1 fő

Dajkák száma: 12 fő 

Közfoglalkoztatott dolgozók száma: 6 fő

Szakvizsgák száma:              7

Óvodai csoportok:

Tündérkert Óvoda

 • Méhecske csoport
 • Süni csoport
 • Katica csoport
 • Virág csoport
 • Napocska csoport

Szivárvány Óvoda

 • Katica csoport
 • Napsugár csoport
 • Mókus csoport

Mesevarázs Óvoda

 • Napraforgó csoport
 • Katica csoport
 • Bóbita csoport
 • Margaréta csoport

Lurkó Bölcsőde:

 • Kisgyermeknevelő-gondozók száma: 16 fő (ebből 12 fő aktív dolgozó)
 • Bölcsődei dajka: 2,5 fő

Bölcsődei csoportok száma: 5

 • Katica csoport
 • Pillangó csoport
 • Napocska csoport
 • Süni csoport
 • Szivecske csoport

Szeghalom, 2022. szeptember 1.

 

Mikéné Erdei Erika

Intézményvezető