Különös közzétételi lista

A kormány 229/2012 (VIII. 28. kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Az intézmény neve: Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Székhelye: 5520 Szeghalom, Petőfi u. 1.

Telefon: 66/371-154

E-mail: szeghalmi.ovi@kitnet.hu

OM azonosító: 028112

 

 • Tájékoztató a felvételi lehetőségről:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

 • A beiratkozás ideje, az engedélyezett csoportok száma:

 

Az óvodai beiratkozások idejéről és módjáról Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. tavaszán dönt.

 

Az engedélyezett csoportok száma: 12 óvoda csoport, 4 bölcsődei csoport

 

 • Az intézményben fizetendő térítési díj:

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-jei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét. Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

 

Az étkezési térítési díj 585.- Ft/nap/fő (Óvoda 3-szori étkezés) és 620.- Ft/nap/fő (Bölcsőde 4-szeri étkezés)

 

 • A fenntartó értékelése:

 

A nevelési oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat Szeghalom Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni.

 

 • Az óvoda nyitvatartása:

 

Hétfőtől – péntekig: 6:30 – 18:00 óráig

 

Nyári időszakban egy óvoda folyamatosan nyitva tart.

 

 

A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

 

 1. decemberében az Ünnepek közötti időben a Fenntartói jóváhagyással az Óvoda zárva tart.

 

 1. június. 15. – 2020. augusztus 23. közötti időszakban a Tündérkert Óvoda és a Mesevarázs Óvoda felváltva fog ügyeletet tartani.

 

 • A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és pedagógiai program megtalálható:

 

Kezdőlap

 

 • Óvodapedagógusok száma: 23 fő

 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzetsége:

 

 

PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT                                                                                     FŐ

Egyetemi végzettség                                                                                                             

Főiskolai végzettség                           23

Szakvizsgák száma:                           8

 

 • Intézményvezető és középvezető (3 fő)
 • Gyógytestnevelés területen szakvizsgázott pedagógus (1 fő)
 • Mentálhigiénés pedagógus (1 fő)
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa (1 fő)
 • Fejlesztő óvodapedagógus (1 fő)
 • Tehetségfejlesztő szakterületen szakvizsgázott pedagógus (1fő)

 

 

 • Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő
 • Óvodatitkár: 1 fő
 • Dajkák száma: 12 fő

 

DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT                                                                                                 FŐ

 

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka                                                                                11

Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka                                                                   1

 

 

 

 • Óvodai csoportok száma: 12

 

 

 

ÓVODAI CSOPORTOK                                                                           GYERMEKEK LÉTSZÁMA (FŐ)

 

Tündérkert Óvoda

 

 • Méhecske csoport 25
 • Süni csoport 22
 • Katica csoport 25
 • Virág csoport 24
 • Napocska csoport 24

 

Szivárvány Óvoda

 

 • Katica csoport 22
 • Napsugár csoport 23
 • Mókus csoport 23

 

Mesevarázs Óvoda

 

 • Napraforgó csoport 25
 • Katica csoport 24
 • Bóbita csoport 22
 • Margaréta csoport 23

 

 

 

 

Lurkó Bölcsőde:

 

 • Kisgyermeknevelő-gondozók száma: 8 fő
 • Bölcsődei csoportok száma: 4

 

 

 

CSOPORT NEVE                                                                                   GYERMEKEK SZÁMA (FŐ)

 

 • Katica csoport 13
 • Pillangó csoport 10
 • Napocska csoport 12
 • Süni csoport 7

 

 

Szeghalom, 2019. szeptember 26.

 

 

                                                                                                          Mikéné Erdei Erika

                                                                                                           Intézményvezető